Pożyczki konsolidacyjne

Polegają one na zamianie wszystkich zaległych zobowiązań, czyli zaciągniętych pożyczek hipotecznych, gotówkowych i samochodowych na jedną długoterminową pożyczkę, najczęściej z niższym oprocentowaniem. Ten typ pożyczki dzieli się na konsolidacyjny, hipoteczny oraz gotówkowy.