Pożyczki hipoteczne

Są to pożyczki, w których pożyczkobiorca zastawia swoją nieruchomość, to znaczy nieruchomość, do której posiada prawo własności – może być to na przykład dom albo mieszkanie. Natomiast w przypadku niespłacania zaciągniętej pożyczki bank ma prawo odebrać dłużnikowi jego nieruchomość. Wysokość pożyczki hipotecznej zależy od wartości nieruchomości. Banki zazwyczaj udzielają pożyczek hipotecznych w kwocie odpowiadającej do 3/4 wartości zastawionej nieruchomości.